Artróza kolene může skončit endoprotézou

Mezi jednu z nejčastějších artróz patří právě artróza kolene. Jedná se o degenerativní onemocnění kloubů, postihují většinou starší generace, není však výjimkou, že mohou postihnut i mladší ročníky z různých důvodů, které vysvětlíme. Při této nemoci dochází k narušování struktury kloubní chrupavky, ta se pomalu rozpadá, až může úplně vymizet, přitom dochází k tření kloubů a velmi bolestivému pohybu.

Artróza kolene a stárnutí organismu

Tato nemoc je způsobena ve většině případech přirozeným stárnutím organismu, ovšem může mít i jiné příčiny, jako je vrozená abnormalita postavení kloubu, časté a přílišné přetěžování kloubů při fyzických zátěžích, nadváha, důsledkem úrazu, nebo při zánětlivém onemocnění. Artróza kolene se projevuje zprvu „vrzáním“ kloubu, při pohybu pociťuje pacient bolest, stejně tak při zátěži. Klouby také mohou při počínající artróze kolene tuhnout, poté je velmi bolestivé a namáhavé je rozhýbat.

Artróza kolene může skončit endoprotézou

Léčebné metody artrózy závisí na fázi, ve které se nemoc nachází. V počátcích lékaři využívají různých fyzioterapeutických a rehabilitačních metod jako jsou vodní rehabilitace, elektroterapie apod., popřípadě předepisují medikamenty tišící bolest, či příznivě působících na chrupavku kloubu. Také se využívá fixačních pomůcek, jako jsou ortézy, pro zpevnění nemocného kloubu. Pokud nemoc propukne v tom nejvyšším stupni, přistupuje se k chirurgickému zákroku a poškozený kloub se nahradí endoprotézou.

Artróze kolenního kloubu lze předcházet prevencí v podobě nejrůznějších doplňků stravy, úpravy životosprávy, regulací tělesné hmotnosti, regulace fyzické zátěži, úměrně k možnostem organismu.