Artróza kolene a chrupavky

Abychom mohli důkladněji pochopit mechanismus vzniku artrózy kolene, musíme se nejprve zaměřit na samotnou funkci zdravého kloubu. Protože kolenní kloub je nejčastěji postižený artritickými procesy, budeme se v tomto textu soustřeďovat právě na něj. 

Artróza kolene a chrupavky    

Základním problém při vzniku artrózy je prosté opotřebování kloubů (v tomto případě kolen). Ty jsou za normálních okolností u zdravého člověka pokryty vrstvou chrupavky a navíc obaleny blankou se synoviální tekutinou. Obě složky systému slouží k jednomu hlavnímu účelu: napomáhají tlumit nárazy holenní a stehenní kosti a jejich vzájemné tření. Kdybychom chrupavky neměli, vinou bolesti bychom nebyli schopni se příliš dlouho pohybovat. Artróza kolene nás v zásadě vrací do podobné situace. Jak se chrupavky postupně opotřebovávají, obrušují a ničí, jejich úlomky se dotýkají holých kostí, kosti se otírají o sebe navzájem a to samozřejmě vede k bolesti. Ta se u artrózy kolene obecně projevuje spíše v návalech, chvílemi přichází ve větší intenzitě, jindy se utlumí. Postupem času se artróza zhoršuje; platí přitom, že její projevy se ve větší či menší míře objeví bezmála u tří čtvrtin populace a pochopitelně silněji ve starším věku, kdy jsou chrupavky opotřebovanější.         

Artróza kolene a prevence

Jak se artróze kolene bránit? Účinnou léčbu ještě nikdo nevynalezl, ačkoliv lékaři se o to pokoušejí dlouhá léta. Nejspolehlivější jsou stále ještě dosti pochybné preparáty, které však jen tlumí bolest, nicméně neodstraňují příčinu. Přimět chrupavku, aby se začala znovu sama od sebe obnovovat, je takřka nemožné, novou vlaštovkou by mohlo být používání kmenových buněk, výzkum v této oblasti je však ještě na začátku a výsledky jsou stále ve hvězdách.  

Co rozvoji artrózy kolene výrazně napomáhá, je nadměrná zátěž kloubů. Ta může být zapříčiněna jednak nadváhou, ale i nevhodnou jednostrannou zátěží (nejčastěji sport), zánětem, úrazem nebo virovým onemocněním. Jiná prevence, než se vyhýbat zmíněným potížím, zřejmě neexistuje.