Léčba artrózy

Léčba artózy

Artróza a konzervativní léčba

Konzervativní léčba u artrózy spočívá v režimovém opatření (snížení fyzické námahy, redukce váhy), medikamentózní léčbě a v rehabilitaci.

Režimové opatření

Pacienti s artrózou by se měli vyhýbat zvýšené zátěži postižených kloubů. Lidé s artrózou kolene by například neměli běhat, ale jako sportovní aktivitu by měli zvolit plavání či jízdu na kole. Obézní lidé a lidé s nadváhou musí přistoupit k redukci váhy. To, že u pacienta byla diagnostikovaná artróza, neznamená, že se daný člověku musí přestat hýbat. Veškeré tělesné aktivity však musí být přiměřené a musí být takového charakteru, aby nedocházelo k dalšímu poškozování chrupavky.

Medikace

V péčvě artrózy se úspěšně používají protizánětlivé léky a dále tzv. SYSADOA, což jsou léky proti artróze, které symptomaticky pomalu působí. Vhodná jsou i chondroprotektiva (doplňky stravy podporující zachování chrupavky), s jejich výběrem vám pomohou v lékárně. V některých případech se úspěšně uplatňuje injeknčně podávaná výživa přímo do postiženého kloubu.

Rehabilitace

Kromě vhodných cviků, které vás naučí fyzioterapeut, je vhodná např. magnetoterapie, vodoléčba či laser.

Artróza a chirurgická léčba

K chirurgické léčbě se přistupuje u pokročilejších stupňů artróz, když konzervativní léčba selhala. Laikům se okamžitě vybaví termín "výměna kloubů" či "endoprotéza", avšak tyto složité operace jsou až nejzazšími druhy řešení. Ortopedie nabízí méně složité výkony, jako je například chirurgická úprava postiženého kloubu tak, aby docházelo k menšímu opotřebovávání postižené chrupavky. Ve FN Motol v Praze také úspěšně provádějí transplanatci chrupavky a řadí se v této léčbě mezi nejzkušenější pracoviště na světě.

Endoprotéza kloubu

Endoprotéza kloubu je náhrada zničených částí kloubů - tedy náhrada chrupavky a provedení potřebných úprav v kloubu. Jde o složitý výkon, který se zpravidla provádí až poté, co všechny ostatní možnosti léčby selhaly. Životnost implantátů je individuální, ale v průměru se uvádí cca 10 let. Velkou úlohu zde hraje zkušenost operatéra, neboť špatně vložený implantát se rychleji poničí.

Pacienti po provedení výměny kloubu mají výrazně kvalitnější život, jsou poměrně rychle zbaveni původních obtíží a mohou mít velice kvalitní život. Důležité ale je, aby daný jedinec opět kloub nepřetěžoval a snažil se ho šetřit.

Artróza a kmenové buňky

V posledních pár letech se díky agresivním marketingovým technikám setkáváme s informacemi, že kmenové buňky mají pozitivní účinek na artrózu kloubů. Aplikace kmenových buněk rozhodně nemá adekvátně prokázaný účinek, a proto je tento zákrok velice kontroverzní. Proti takovému "obchodu s nadějí" se ostře postavila česká ortopedická obec.